Select Page

Husleie- og depositumsgaranti

ANNONSØRINNHOLD

Hva er Husleie garanti / Depositums garanti?

Den mest vanlige formen for å tilfredsstille utleiers krav til depositum er via en depositumskonto. Ved å skaffe deg en husleiegaranti sørger vi for å stille nødvendig sikkerhet. 

Hvorfor det er smart med en Husleiegaranti / depositums garanti?

Husleiegaranti er et mye bedre alternativ for de som ikke ønsker, eller har økonomi til å avse et stort beløp til depositum ved leie av bolig.

Kjøper de en husleiegaranti betaler de kun en prosentandel av depositumskravet istedenfor å betale hele depositumet til utleier. Depositumet tilsvarer 2-6 måneders husleie som sikkerhet. For utleier er sikkerheten den samme

Tjenesten er like trygg og oppleves som mye enklere både for utleiere og for leietaker.

Leietakeren kan søke om husleiegaranti på forhånd og stiller da sterkere på visning.

Hva gir Husleiegarantien/ depositumsgarantien sikkerhet for?

Garanti gir sikkerhet for blant annet skyldig husleie, skader på husrommet, utgifter til utkastelse og andre krav som reiser seg av leieavtalen, jamfør husleieloven § 3-6. Det er viktig å merke seg at enhver utbetaling som blir gjort under garantien vil bli krevd tilbakebetalt av leietaker.

Gå til garantiportalen.no for mere info.

Husleie- og depositumsgaranti

Redaksjonene i Utleiemeglerguiden.no har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Utleiemeglerguiden.no ContentBoost©

I samarbeid med utvalgte annonsører utvikler Utleiemeglerguiden.no innhold som publiseres på Utleiemeglerguiden.no sine plattformer og i sosiale medier.

Innholdet kan også bli publisert på merkevarens egne flater.

Annonsørinnhold og merking

ContentBoost© merkes tydelig med “annonsørinnhold”, slik at leseren klart kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.