Select Page

Utleiemegler Kristiansand

SAMMENLIGN TILBUD FRA FLERE UTLEIEMEGLERE

Utleiemeglerguiden.no er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste.

Utvalgte samarbeidspartnere

p

Fortell litt om oppdraget i skjemaet nedefor

Få tilbud fra inntil tre utleiemeglere 

Gratis og uforpliktende tjeneste

Få tilbud fra flere utleiemeglere i Kristiansand

Utleiemeglerguiden.no er en gratis, uforpliktende anbudstjeneste. Vi hjelper deg å finne riktig utleiemegler tilpasset ditt behov. Ved å fylle ut skjemaet ovenfor hjelper vi deg med å innhente tilbud fra flere utleiemeglere i Kristiansand. 

Utleiemegler for utleie av bolig i Kristiansand

Dersom du vurderer å leie ut boligen/leiligheten din er du kommet til riktig plass. Vi hjelper deg i prosessen med å innhente tilbud, slik at du sparer både tid og penger.

  • Gratis, og uforpliktende tjeneste
  • Utleiemegleren tar seg av hele prosessen fra A til Å
  • En søknad – flere tilbud – du sparer både tid og penger
  • De fleste utleiemeglere inkl. utleieforsikring, og tilbyr gratis befaring
  • Noen tilbyr vaktmesterservice
  • Smertefri inn- og utflytt
  • Garanti og sikkerhet

Ved å søke på nettet, er det lett å bli overveldet av tilbudene, og det kan være vanskelig å vite hvor mange skal begynne. Vi har utviklet en tjeneste som forenkler dette ved at du kun fyller ut et skjema, og deretter vil du bli kontaktet per telefon og/eller e-post. Da kan du velge hvilke av selskapene du ønsker å gå videre med selv i ro og mak.

Ofte tilbyr utleiemeglerene en gratis, og uforpliktende befaring.

Leie ut boligen selv?

En utleiemegler er ikke gratis, og det kan være lett å tenke at det mest lønnsomme er å leie ut selv, og at et leieforhold løper problemfritt. Dette er dessverre ikke alltid tilfellet. Det er mange ting som kan bidra til dette. Hva gjør du hvis leietaker ikke betaler? Hvordan kan leieforholdet avsluttes?Hvordan håndterer du naboklager?

Dersom du har leid ut en bolig på egen hånd, og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått kan de fleste utleiemeglere bistå her. Ta kontakt i skjemaet ovenfor, og be om hjelp.

Oppfølging av leietaker

Utleiemegler sitt ansvar er å følge opp leiekontrakten så lenge den varer. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i leieforholdet, alt i fra eventuelle naboklager til oppussing og reparasjoner. Dersom det skulle oppstå problemer vil en utleiemegler kunne komme med gode råd.

Trygghet hos utleier

Mange utleiemeglere har en garanti om at kundene får husleien på sin konto til avtalt tid, selv om leietaker ikke betaler.

Noen utleiemeglere tilbyr også kundene sine “utleieforsikring”. Denne forsikringen dekker tapt husleie, skader på boligen og juridisk bistand. Det betyr at dersom et uhell skjer, så sørger forsikringen for at du ikke lider et økonomisk tap. Det forutsettes tegningsvilkårene er fulgt.

Dersom utleiemegler ikke tilbyr denne forsikringen, kan du kjøpe denne privat hos de aller fleste av de store forsikringsselskapene som for eksempel IF eller Tryg.

Leie ut i egen bolig

En utleiemegler kjenner markedet og kan derfor sette mest mulig riktig pris. De ordner alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt og depositum. Leietaker kan også bli kreditt -og referansesjekket ved ønske. Dessuten blir boligens tilstand grundig dokumentert ved inn- og utflytting slik at man forebygger potensielle problemer ved utflytting.

Må du betale skatt?

Noen leieinntekter er skattefrie, mens andre ikke er det. Ønsker du å beholde mest mulig av husleien selv, bør du sette deg inn i regelverket.

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Dette innebærer at også eventuell leieinntekter som skriver seg fra en periode hvor boligen er utleid i mindre omfang, er skattepliktige.

Er du i tvil? Spør utleiemegleren og de vil kunne hjelpe deg med dette. 

Hva kan du leie ut?

Dersom du skal leie ut et rom til leie, eller en leilighet i enebolig, bør du først sjekke om sokkeletasjen din lovlig kan brukes som hybel. Et rom som skal leies ut må være godkjent for varig opphold. Noen av kravene som stilles kan være krav til høyde under taket, dagslys og rømningsveier. Ved overlevering gir du leieren disposisjonsretten til leiligheten, og både den og eventuelt tilbehør må være i avtalt stand.

Hvor lenge skal du leie ut?

Du bør ha gjort deg opp en formening om hvor lenge du skal leie ut leieobjektet. Dette er fordi leiers oppsigelsesvern er meget sterkt, men varierer avhengig av om du leier ut rom i egen bolig eller en separat leilighet.

Det kan være en fordel dersom man velger en tidsbegrenset avtale, da du i utgangspunktet vet hvor lenge husrommet vil være utleid til personen du har inngått avtale med. Ved utløpet av avtalen står du dessuten fritt til eventuelt å oppregulere husleien til markedsleie. Velger du en tidsubegrenset avtale risikerer du at leieren blir boende selv om du planlegger å selge.

Hvilke regler skal gjelde?

Støy, bråk og fester er typiske ting som fører til diskusjon, og krangel i et leieforhold. Det kan derfor være lurt å tenke igjennom hva slags regler som bør gjelde ved utleie. Når skal det være ro om kvelden, spilling av musikk, disposisjon av parkeringsplass er eksempler på dette. Du som utleier kan også lage husregler, og ha røykeforbud.

Skal det være tillatt med dyr som for eksemplel hund og katt? Selv om det står i leiekontrakten at dyrehold ikke er tillatt, kan du måtte godta at leieren din har et kjæledyr.

Hvem står for vedlikeholdet?

En enebolig eller leilighet krever vedlikehold for at objektet ikke skal forfalle. Ifølge loven er det utleier som skal vedlikeholde både husrommet, bygningen og utearealet, men husk at her er man fri til å avtale noe annet ved kontraktsinngåelse. Man bør derfor tenke igjennom hvorvidt du ønsker å ha med i kontrakten at leier skal stå for noe av vedlikeholdet, og i tilfelle hva som skal inkluderes.

“Mitt beste råd er å innhente tilbud i fra flere leverandører. La utleiemeglerne konkurrere om å gi deg det beste tilbudet”

Monica R.

Finansiell rådgiver, Nordea

Få tilbud fra utleiemeglere

 Få tilbud fra inntil tre utleiemeglere. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

✓ Hus
✓ Leilighet
✓ Fritidsbolig

Følg oss på Facebook

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Om oss

Utleiemeglerguiden.no er en gratis, uforpliktende, og landsdekkende anbudstjeneste som hjelper deg å finne riktig utleiemegler tilpasset ditt behov. Vi innhenter tilbud på utleiemeglere, og gjør jobben enklere for deg.

Om Utleiemeglerguiden.no

Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss

Personvern